LIRPA silicones

La nostra filosofia

La nostra filosofia


Donar solucions d’adherència i desemmotllament

Amb la nostra gamma de silicones i resines, som capaços d’oferir el producte que més s’ajusti a les necessitats de producció dels nostres clients.

Oferir productes d’excel·lent qualitat i duradors

Tots els nostres productes disposen de certificació per estar en contacte amb aliments. A més a més, tots els nostres productes són sotmesos a assajos de migració, per poder comprovar de manera fidedigne que no perjudicaran en cap cas la producció dels nostres clients.

Satisfer les necessitats, requisits i expectatives dels nostres clients

LIRPA, es proposa obtenir la total confiança i satisfacció dels seus clients, mantenir-la i augmentar-la al llarg dels temps, mitjançant el compliment dels seus requisits i expectatives, així com els requisits legals i reglamentaris.

Millorar de manera continua la nostra organització, els nostres processos i la tecnologia aplicada

Mitjançant l’automatització de tots els nostres processos de producció hem assolit la homogeneïtat en els nostres recobriments, a més a més, aquests processos són sotmesos a una revisió continua per a la seva millora.

Respectar el medi ambient amb els nostres processos de producció

El nostre compromís amb el nostre entorn es manifesta en les accions i en la forma de realitzar les activitats i projectes futurs, sempre valorant el component ambiental en el desenvolupament dels mateixos.

Complir les normes legals aplicables a la nostra activitat

A més a més de complir amb tots els preceptes legals d’obligat compliment, LIRPA és l’única empresa espanyola de recobriments antiadherents inscrita en el Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya.