LIRPA silicones

Recobriments antiadherents

Recobriments antiadherents

Tots els processos RECBAN estan homologats per a contacte alimentari.
Las bones pràctiques de fabricació recomanen netejar amb cura (amb aigua, sense utilitzar detergents: ni àcids ni alcalins) aquest tipus d’articles abans del primer contacte amb aliments.