LIRPA silicones

Recuperació material usat

Recuperació material usat

  • Sistema únic i pioner en el sector.
  • Respecta al medi ambient, sense utilitzar productes químics ni abrasius en el procés.
  • Eliminació per complert de la silicona usada, així com les restes d’oli i/o carbonilla.
  • No deteriora la superfície on s’aplica, sense estirar ni deformar les xapes d’alumini perforat, com en el cas de la neteja per granallat que utilitza la majoria d’aplicadors d’aquest sector.